Oppervlakte- en kustwater Vissen Kaart

Variatie in de klasse voor toestand of potentieel voor vis in het Homogeen meetnet van de Schelde 2011-2016

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie in de klasse voor toestand of potentieel voor diatomeeën in het Homogeen meetnet van de Schelde 2011-2016

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie in de klasse voor toestand of potenteel voor macro-invertebraten in het Homogeen meetnet van de Schelde 2011-2016

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie in het jaargemiddelde voor fluorantheen aan de meetpunten van het Homogeen meetnet Schelde 2011-2016

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaargemiddelden totale fosfor bij de meetpunten van het Homogeen Meetnet Schelde 2011-2016

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaargemiddelden voor nitraat bij de meetpunten van het Homogeen Meetnet Schelde 2011-2016

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaarminima opgeloste zuurstof voor de meetpunten van het Homogeen Meetnet Schelde 2011-2016

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaargemiddelde opgeloste zuurstof voor de meetpunten van het Homogeen Meetnet Schelde 2011-2016

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

Ecologische toestand of potentieel in het Scheldestroomgebiedsdistrict meest recente gegevens, WISE 2018

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

Chemische toestand oppervlaktewater, zonder alomtegenwoordige stoffen, van het Scheldestroomgebiedsdistrict – meest recente gegevens, WISE 201

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten