Veelgestelde vragen

 

Wat doet de Internationale Scheldecommissie?

De Internationale Scheldecommissie (ISC) is een intergouvernementele organisatie met als doel een goede samenwerking tot stand te brengen tussen de verschillende partijen binnen het stroomgebied van de Schelde (Frankrijk, Federaal België, Wallonië, Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Nederland) voor een duurzaam en integraal waterbeheer van de Schelde.

Welke thema’s behandelt de Internationale Scheldecommissie?

De Internationale Scheldecommissie heeft verschillende werkgroepen die een bepaald aspect van de Schelde behandelen: hydrologie, grondwater, oppervlaktewater, calamiteuze verontreiniging, vissen, economische analyse en cartografie. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan klimaat. Voor meer inhoudelijke informatie over werkdomeinen en werkgroepen klik hier.

Wie maken deel uit van de Internationale Scheldecommissie?

Het voorzitterschap van de Internationale Scheldecommissie (ISC) wordt elke twee jaar afgewisseld door de verschillende overheden die deel uitmaken van de ISC. Dat zijn de partijen binnen het stroomgebied van de Schelde: Frankrijk, Federaal België, Wallonië, Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Nederland. Elke partij stelt een delegatieleider, een delegatiesecretaris en delegatieleden aan die de overheden in de verschillende werkgroepen vertegenwoordigen. De ISC heeft een secretariaat te Antwerpen die bestaat uit de volgende personeelsleden: de Secretaris Generaal, de Uitvoerend Secretaris, een verantwoordelijk van het secretariaat, een administratief medewerker en een vertaler (klik hier voor informatie en contactgegevens van het secretariaat).