De Schelde in een oogopslag

De Schelde ontspringt nabij het dorpje Gouy-Le-Catelet, in het noorden van Frankrijk. De bron bevindt zich op het plateau van Saint-Quentin, op 95 meter boven de zeespiegel. De Schelde stroomt door Wallonië, Vlaanderen en Nederland en mondt ter hoogte van Vlissingen uit in de Noordzee. De rivier is 350 kilometer lang en grote delen ervan zijn gekanaliseerd. Meer dan 250 stuwen en sluizen vormen de kunstmatige verbindingen tussen gedeelten van de rivier en haar zijrivieren en kanalen. Stroomopwaarts van Gent is de Schelde over 138 kilometer gekanaliseerd.

Enkele cijfers

  • Oppervlakte van het stroomgebied van de Schelde: 22.116 km²
  • Oppervlakte van het stroomgebiedsdistrict van de Schelde: 36.416 km²
  • Lengte van de hoofdstroom de Schelde: 350 km, waarvan 140 km gekanaliseerd, met meer dan 250 stuwen en sluizen
  • Hoogte van de bron: 95 m
  • Hoogste punt in het stroomgebied: 212 m (Wallonië)
  • Laagste punt in het stroomgebied: -2 m (Nederland)
  • Bevolking van het stroomgebiedsdistrict van de Schelde: 12.855.000 inwoners
  • Gemiddelde bevolkingsdichtheid in het stroomgebiedsdistrict van de Schelde: 352 inw/km²
  • Per dag stroomt 10 miljoen m³ water naar de zee (dit is een gemiddeld debiet van 115 m³/sec)
  • Dagelijks stroomt 1 miljard m³ water het estuarium in en uit, van en naar de zee

Stroomgebied – Een rivier met veel gezichten

De rivier krijgt vanaf de bron tot Gent de naam ‘Bovenschelde’, tussen Gent en Antwerpen “Zeeschelde” en voorbij Antwerpen spreekt men van de “Westerschelde”. De Zeeschelde vormt samen met de Westerschelde het Schelde-estuarium, dat ongeveer 160 kilometer lang is. Ter hoogte van Gent is de rivier ongeveer 65 meter breed, ter hoogte van Antwerpen 450 meter. Vervolgens neemt haar breedte toe tot zo’n 5 kilometer ter hoogte van de monding bij Vlissingen. De Schelde en een aantal van haar zijrivieren (Durme, Rupel, Grote en Kleine Nete, Dijle, Zenne en Dender) zijn onderhevig aan de getijdenwerking. Vanaf de Scheldemonding dringt het getij het estuarium binnen. Zo stroomt bij Vlissingen 2 maal daags meer dan 1 miljard m³ water de rivier in en uit. De jaarlijkse rivierafvoer bedraagt grofweg 4 miljard m³.