Privacy

Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden gezet door de websites die je bekijkt. Ze worden ruimschoots gebruikt om te zorgen dat de websites werken of efficiënter werken, evenals om informatie te bezorgen aan de eigenaars van de websites.

De passieve informatie die we nagaan dient ook om jouw beleving op onze website op jou af te stemmen en te verbeteren, en tevens de zaken die we jou aanbieden. Die informatie kan ook dienen om jouw taalkeuze te registreren.

De informatie wordt verzameld en geanalyseerd via Google Analytics. Je kunt de cookies op deze website altijd verwijderen en blokkeren, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken.

Google Analytics is een tool waarmee de eigenaars van websites kunnen beoordelen hoe gebruikers omgaan met de inhoud van de website. Wanneer een gebruiker surft van de ene naar de andere webpagina, bezorgt Google Analytics de eigenaars van de websites tags in JavaScript (bibliotheken) om de informatie betreffende de door de gebruiker bezochte pagina op te slaan, bijvoorbeeld door de URL van de pagina. De JavaScriptbibliotheken van Google Analytics gebruiken http-cookies om « zich te herinneren » wat de gebruiker deed op de vorige pagina’s / hoe deze reageerde op de website.

De meeste surfers op het web staan toe dat de meeste cookies controle uitoefenen via de browserparameters. Om meer te weten over cookies, en met name hoe je cookies kunt zien die opgeslagen werden en hoe je ze kunt beheren en verwijderen, ga je naar de site www.allaboutcookies.org.

Privacy

We verzamelen gegevens van persoonlijke aard betreffende onze gebruikers op twee manieren:

  • via cookies (zie vorige paragraaf); en / of
  • via wat we opslaan en de informatie die we jou vragen om in te geven op bepaalde webpagina’s.

In dit geval verzamelen we alleen cookies in verband met je taalkeuze en voor de bezoekersstatistieken aangaande onze website.

Websites van derden

Bepaalde delen van deze website kunnen links naar websites van derden bevatten. In dit document wordt niet beschreven hoe informatie van andere sites wordt verzameld, met name deze met links naar en vanuit deze website. Deze links worden aangeboden voor uw gebruiksgemak. Gelieve wel te noteren dat we geen enkele controle uitoefenen op derden of websites van derden, en dat deze derden een ander Cookie- en Privacybeleid hanteren met betrekking tot de informatie die je ingeeft op het ogenblik dat je naar die websites van derden gaat. We raden je aan, de privacyverklaringen van alle websites te lezen alvorens je jouw persoonlijke informatie eraan toevertrouwt.

Jouw rechten

Je kunt op elk ogenblik je toegangsrechten gebruiken, en zo nodig ook je recht op rechtzetting of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, overeenkomstig de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daartoe stuur je een e-mail met een kopie van je identiteitskaart of je paspoort.  V

Veiligheid

We passen klassieke sectorgebonden maatregelen toe om de op deze website ingegeven informatie te beschermen. Hoewel we alles in het werk stellen om de veiligheid van je persoonlijke gegevens te waarborgen, is geen enkele website voor honderd percent veilig.  Daarom raden we jou aan om de gepaste beschermingsmaatregelen te nemen, met name door al je gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden.

Inwerkingtreding

Het huidige beleid werd opgesteld en trad in werking op 15/11/2019. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk ogenblik delen van het huidige beleid te veranderen, te wijzigen, toe te voegen of te schrappen. We raden je aan om deze pagina regelmatig te bekijken en de recentste versie van dit beleid te lezen. Jouw gebruik van deze website houdt, na publicatie van de aan de huidige voorwaarde aangebrachte wijzigingen, immers in dat je die wijzigingen aanvaardt. Zonder afbreuk te doen aan wat voorafgaat, zullen we retroactief en zonder jouw instemming geen enkele wezenlijke wijziging aanbrengen die betrekking heeft op hoe we je persoonlijke gegevens gebruiken.