Werkdomeinen

De grensoverschrijdende samenwerking voor duurzaam en integraal beheer van het internationaal Scheldestroomgebiedsdistrict krijgt bij de ISC gestalte in de werk- en projectgroepen die zich toeleggen op de belangrijkste kwesties in verband met het beheer van oppervlakte-, kust- en grondwater, daarbij ingaand op de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingsrisico’s.