Undescribed image

Bibliotheek

Oppervlakte- en kustwater Verslag

Driejaarlijks rapport 2014-2016

Gepubliceerd op 28.11.2019

Meer weten
Coördinatie Uitvoering KRW/ROR Anders

Andere Internationale Commissies

Gepubliceerd op 25.10.2019

Meer weten
Coördinatie Uitvoering KRW/ROR Kaart

Bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de KRW

Gepubliceerd op 22.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Vissen Kaart

Variatie in de klasse voor toestand of potentieel voor vis in het Homogeen meetnet van de Schelde 2011-2016

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie in de klasse voor toestand of potentieel voor diatomeeën in het Homogeen meetnet van de Schelde 2011-2016

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie in de klasse voor toestand of potenteel voor macro-invertebraten in het Homogeen meetnet van de Schelde 2011-2016

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie in het jaargemiddelde voor fluorantheen aan de meetpunten van het Homogeen meetnet Schelde 2011-2016

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaargemiddelden totale fosfor bij de meetpunten van het Homogeen Meetnet Schelde 2011-2016

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaargemiddelden voor nitraat bij de meetpunten van het Homogeen Meetnet Schelde 2011-2016

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaarminima opgeloste zuurstof voor de meetpunten van het Homogeen Meetnet Schelde 2011-2016

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten