Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Kaart

Eaux de surface – Réseaux de surveillance DCE (2017-2019)

Gepubliceerd op 23.02.2023

Meer weten
Calamiteuze verontreiniging en waarschuwings- en alarmsysteem Driejaarlijks rapport Kaart

Waarschuwings- en Alarmsystee van de Maas en de Schelde (2017-2019)

Gepubliceerd op 23.02.2023

Meer weten
Driejaarlijks rapport Grondwater Kaart

Grensoverschrijdende aquifers die onderworpen zijn aan grondigere coördinatiewerkzaamheden (2017-2019)

Gepubliceerd op 23.02.2023

Meer weten
Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Kaart

Bevoegde autoriteiten voor de uirvoering van KRW

Gepubliceerd op 23.02.2023

Meer weten
Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Kaart

Dynamiek en verspreiding verontreiniging april 2020 langs de Schelde vanf Thun-Saint-Martin

Gepubliceerd op 23.02.2023

Meer weten
Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaargemiddelden Kjeldahl-stikstof (mg N/L) (2017-2019)

Gepubliceerd op 20.02.2023

Meer weten
Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Kaart

Chlorofyl a in percentiel 90 voor de jaren 2018 – 2019 tijdens het groeiseizoen (maart tot oktober)

Gepubliceerd op 20.02.2023

Meer weten
Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaargemiddelden Fluorantheen (µg/L) (2017-2019)

Gepubliceerd op 20.02.2023

Meer weten
Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie van de toestands- of potentieelklasse voor macro-invertebraten (2017-2019)

Gepubliceerd op 20.02.2023

Meer weten
Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaarkse nitraatgemiddelden (mg NO3/L) (2017-2019)

Gepubliceerd op 20.02.2023

Meer weten