Undescribed image

Bibliotheek

Driejaarlijks rapport 2014-2016 Overstromingen Kaart

Gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico (2014-2016)

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten
Driejaarlijks rapport 2014-2016 Rapport triennal 2014-2016 Uitvoering KRW/ROR Kaart

Bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de KRW (2014-2016)

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten
Driejaarlijks rapport 2014-2016 Vissen Kaart

Variatie van de toestands- of potentieelklasse voor vissen (2011-2016)

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten
Driejaarlijks rapport 2014-2016 Oppervlakte- en kustwater Rapport triennal 2014-2016 Kaart

Variatie van de toestands- of potentieelklasse voor diatomeeën (2011-2016)

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten
Driejaarlijks rapport 2014-2016 Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie van de toestands- of potentieelklasse voor macro-invertebraten (2011-2016)

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten
Driejaarlijks rapport 2014-2016 Oppervlakte- en kustwater Rapport triennal 2014-2016 Kaart

Variatie jaargemiddelde Fluorantheen (2011-2016)

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten
Driejaarlijks rapport 2014-2016 Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaargemiddelden totale fosfor (2011-2016)

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten
Driejaarlijks rapport 2014-2016 Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaargemiddelden kjeldahl-stikstof (2011-2016)

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten
Driejaarlijks rapport 2014-2016 Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaarlijkse nitraatgemiddelden (2011-2016)

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten
Driejaarlijks rapport 2014-2016 Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaarminima opgeloste zuurstof (2011-2016)

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten