De ISC in enkele woorden

De Internationale Scheldecommissie (ISC) is een intergouvernementeel orgaan bestaande uit 6 Verdragspartijen: de regeringen van de Franse Republiek, het Koninkrijk België, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden. Ze streeft naar duurzaam en integraal waterbeheer in het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict (Scheldedistrict).

In dit verband is de ISC het internationale forum voor afstemming van de Europese waterrichtlijnen in het Scheldedistrict. Ze behandelt vooral de internationale uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG), de richtlijn betreffende de evaluatie en het beheer van overstromingsrisico’s (2007/60/EG), de aanpassing aan de klimaatverandering (met name preventie van de gevolgen van droogte) en de grensoverschrijdende bestrijding van calamiteuze verontreinigingen in de wateren van het Scheldedistrict.

Het Scheldedistrict omvat alle oppervlaktewateren, zowel natuurlijke als kunstmatige, grondwateren en kustwateren van het Scheldestroomgebied, de bekkens van de Somme, de Aa en de Canche, de Franse noordelijke polders, de Vlaamse polders tot aan de Oosterschelde en het Grevelingenmeer in Nederland.

Kaderrichtlijn Water (2000/60/CE)

downloaden

Richtlijn inzake overstromingsrisicobeoordeling en -beheer (2007/60/EG)

downloaden