Cartografie, het voornaamste instrument voor een grensoverschrijdende analyse en afstemming op schaal van het internationale Scheldedistrict.

Cartografie als afstemmingsinstrument

Naast de nationale rapportering en de voor de EU verzamelde gegevens is districtsbrede cartografie het voornaamste instrument voor grensoverschrijdende analyse en gecoördineerde cartografie.

Aan de hand van kaarten kan immers een globale visie op districtsschaal verkregen worden van een bepaald probleem. De daaruit voortvloeiende analyse is ruimer dan een regionale visie op basis van gegevens. Ook de afstemming heeft hier baat bij.

Uitdagingen op het vlak van cartografie

Toch zijn er voor dit district als referentie 3 verschillende naast elkaar bestaande afstemmingssystemen. Bovendien brengen de opslagvoorwaarden voor geografische gegevens en de benadering daarvan die eigen zijn aan elke Partij problemen teweeg inzake continuïteit en het bepalen van grensoverschrijdende zones.

Bijgevolg werkte het project “Cartografie” sinds de opstart van de internationale afstemming bij de uitvoering van de KRW in het Scheldedistrict aan de samenhang en standaardisatie van gegevens, waarna afgestemde kaarten werden opgemaakt op basis van traceerbare en geharmoniseerde informatiebronnen, uitgaande van een gemeenschappelijk referentiesysteem dat overeenstemt met de richtlijn ’Inspire’ (ETRS89).

De ISC en de dienst cartografie van Wallonië

Het is de GIS-cel van de SPW landbouw, milieu en natuurlijke hulpbronnen (DEMNA-DCOD) die tegemoet komt aan de behoeften op het vlak van kaarten van de ISC. De voorbije werkzaamheden bestaan met name uit de opmaak van kaarten voor documenten en rapporten die de ISC aanmaakte, en een online kaartapplicatie met kaartgegevens en -tools, namelijk WebGIS Schelde.

Er is recent een nieuwe WebGIS tot stand gekomen, gebruiksvriendelijker, sneller en met meer functionaliteiten ten aanzien van de voorheen aangeboden versie.
Alle in de rapporten voorziene kaarten worden stelselmatig ingevoerd in WebGIS. de gebruiker kan zijn kaarten ook samenstellen op basis van de beschikbare gegevens en er zelfs externe gegevens in importeren.

Een van de grootste voordelen van WebGIS is de mogelijkheid om in te zoomen op delen van het grondgebied, en om een andere achtergrond in te stellen. De gebruiker kan dus van een globale visie, die nuttig is om een globaal inzicht te krijgen van een probleem, overschakelen op een detailvisie, bijvoorbeeld met een satellietbeeld op de achtergrond, die nuttig is voor een verfijnde analyse en de uitwerking van concrete en praktische aanbevelingen. Aan de hand van andere tools kunnen gegevens worden geraadpleegd om aanvullende informatie te krijgen, snel een zoekactie te doen per gemeente, waterlichaam, aquifer, of om een kaart op maat af te drukken.

WebGIS moet daarom een keuzetool worden bij opdrachten van de werkgroepen. Hij bestaat trouwens uit een publiek gedeelte, maar ook een deel dat voorbehouden is aan de leden. Dit laatste biedt de mogelijkheid om te werken aan het structureren van gegevens, om keuzes uit te testen en te sturen alvorens een gegeven te bevestigen voor de publieke versie.