Het Secretariaat van de ISC

De Internationale Scheldecommissie beschikt over een permanent Secretariaat, gelegen te Antwerpen, bedoeld ter ondersteuning van haar taken.
Het Secretariaat ondersteunt de werking van de werk- en projectgroepen. Het organiseert hun vergaderingen, en verzorgt, vertaalt en verstuurt de documenten van de delegaties.

De volgende personen staan tot uw beschikking:

Leon Dhaene

Secretaris-generaal

Functies

Onder de leiding van de Voorzitter staan de secretaris-generaal in voor de goede werking van de Commissie en van de werkgroepen, zodat deze de hun toevertrouwde taken kunnen uitvoeren. Daartoe leidt hij het Secretariaat en is hij de verantwoordelijke ervan; verder vertegenwoordigt hij de Voorzitter voor de opdrachten die deze hem toevertrouwt.
In de praktijk neemt Leon Dhaene de volgende taken en verantwoordelijkheden waar:

 • Beheer van het Secretariaat
 • Financieel beheer
 • Personeelsbeheer
 • Vertegenwoordiging buiten de Commissie
 • Opvolging en organisatie van de vergaderingen, thema’s en de volgende werkgroepen:
  • Plenaire vergaderingen
  • Delegatieleidersoverleggen
  • Coördinatie (WG-C)
  • Hydrologie (WG-H)
  • Klimaat

 

Véronique Gosselain

Uitvoerend secretaris

Functies

Onder de leiding van de secretaris-generaal draagt de uitvoerend secretaris bij tot de goede werking van de Commissie en van de werkgroepen, zodat deze de hun toevertrouwde taken kunnen uitvoeren. Hij/zij ondersteunt de secretaris-generaal in diens functies en zorgt voor de voorbereiding en opvolging van de technische vergaderingen, symposia en andere manifestaties die georganiseerd worden in het kader van de ISC.
In de praktijk staat Véronique Gosselain in voor de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Communicatie en internet
 • Het organiseren van evenementen
 • Gegevensbeheer
 • Informatica
 • Opvolging en organisatie van vergaderingen, thema’s en de volgende werkgroepen:
  • Plenaire vergaderingen
  • Delegatieleidersoverleggen
  • Coördinatie (WG-C)
  • Grondwater (WG-G)
  • Monitoring (WG-M)
  • Masterplan Vis (PR-P)
  • Calamiteuze verontreinigingen (PR-A)

 

Tinneke Marien

Verantwoordelijke secretariaat

Functies

Als verantwoordelijke op het secretariaat staat Tinneke in voor de logistieke werking van het secretariaat. Concreet betekent dat het volgende:

 • Communicatie en opvolging werkgroepen en evenementen
 • Logistiek kantoor ISC
 • Financiële administratie
 • Personeelsadministratie
 • Beheer SharePoint accounts en ledenlijst
 • Ondersteuning van de Secretaris Generaal en Uitvoerend Secretaris

Aanwezig op maandag,dinsdag, woensdag en donderdag

 

Tony Coppens

Vertaler

Functies

Als vertaler bij de ISC legt Tony zich toe op vertalingen Nederlands-Frans, Frans-Nederlands van onze agenda’s, verslagen, berichten, presentaties en documenten. Daarvoor doet hij een beroep op een vocabularium dat hij aan de hand van reeds bestaande documenten doorheen de jaren heeft samengesteld en online hulpmiddelen.