Over

De Internationale Scheldecommissie (ISC), een intergouvernementele instelling bedoeld om de kwaliteitsmonitoring van oppervlakte- en grondwater beter af te stemmen op het niveau van het internationale Scheldedistrict, met het oog op duurzaam en geharmoniseerd beheer.

De ISC