Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaargemiddelden opgeloste zuurstof (mg O2/L) (2017-2019)

Gepubliceerd op 20.02.2023

Meer weten
Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaarminima opgeloste zuurstof (2017-2019)

Gepubliceerd op 20.02.2023

Meer weten
Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaargemidelden totaalfosfor (mg P/L) (2017-2019)

Gepubliceerd op 20.02.2023

Meer weten
Driejaarlijks rapport Vissen Kaart

Variatie van de toestands- of potentieelklasse voor vis (2017-2019)

Gepubliceerd op 20.02.2023

Meer weten
Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Kaart

Homogeen Meetnet van de Schelde (HMS) (2017-2019)

Gepubliceerd op 20.02.2023

Meer weten
Coördinatie Oppervlakte- en kustwater Uitvoering KRW/ROR Verslag

Activiteitenrapport van de ISC – 2017

Gepubliceerd op 18.02.2023

Meer weten
Coördinatie Oppervlakte- en kustwater Uitvoering KRW/ROR Verslag

Activiteitenrapport van de ISC – 2016

Gepubliceerd op 18.02.2023

Meer weten
Coördinatie Oppervlakte- en kustwater Uitvoering KRW/ROR Verslag

Activiteitenrapport van de ISC – 2015

Gepubliceerd op 18.02.2023

Meer weten
Grondwater Verslag

Verslag van de werkgroep Grondwater – Plenaire Vergadering 2021

Gepubliceerd op 17.01.2023

Meer weten
Calamiteuze verontreiniging en waarschuwings- en alarmsysteem Verslag

Verslag van de projectgroep Calamiteuze verontreinigingen – Plenaire Vergadering 2021

Gepubliceerd op 17.01.2023

Meer weten