Oppervlakte- en kustwater Kaart

Chemische toestand oppervlaktewater in het Scheldestroomgebiedsdistrict – meest recente gegevens, WISE 2018

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

De meetnetten in het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict – meest recente gegevens, WISE 2018

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

Meetpunten Homogeen Meetnet van de Schelde – Meetnet uit het verleden en meetnet tweede generatie – 2016

Gepubliceerd op 04.10.2019

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaargemiddelden kjeldahlstikstof bij de meetpunten van het Homogeen Meetnet Schelde 2011-2016

Gepubliceerd op 30.09.2019

Meer weten
Vissen Officieel document

Beschikking M(2009)1 inzake het vrije migratie van vissoorten in de hydrografische stroomgebieden van de Beneluxlanden

Gepubliceerd op 19.07.2019

Meer weten
Samenwerkingsovereenkomst Overeenkomst of protocol

Scheldeverdrag, Gent, 3 december 2002

Gepubliceerd op 17.07.2019

Meer weten
Grondwater Verslag

Verslag van de werkgroep Grondwater – Plenaire Vergadering 2018

Gepubliceerd op 01.12.2018

Meer weten
Droogte Overstromingen Overeenkomst of protocol

Overeenkomst over de gegevensuitwisseling en de hoog- en laagwaterverwachting (2017)

Gepubliceerd op 14.12.2017

Meer weten
Grondwater Presentatie

Impact klimaatverandering op grondwatervoorraden (P. Goderniaux, UMONS), december 2017

Gepubliceerd op 01.12.2017

Meer weten
Grondwater Presentatie

Kolenkalk aquifers (M. Parmentier, BRGM), décembre 2017

Gepubliceerd op 01.12.2017

Meer weten