Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Kaart

Variatie jaargemiddelde opgeloste zuurstof (2011-2016)

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten
Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Kaart

Ecologische toestand of potentieel (2014-2016)

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten
Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Kaart

Chemische toestand zonder alomtegenwoordige stoffen (2014-2016)

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten
Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Kaart

Chemische toestand (2014-2016)

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten
Driejaarlijks rapport Grondwater Rapport triennal 2014-2016 Kaart

Grensoverschrijdende aquifers die onderworpen zijn aan grondigere coördinatiewerkzaamheden (2014-2016)

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten
Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Rapport triennal 2014-2016 Kaart

Meetnetten (2014-2016)

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten
Driejaarlijks rapport Oppervlakte- en kustwater Kaart

Homogeen Meetnet van de Schelde (HMS) (2014-2016)

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten
Oppervlakte- en kustwater Verslag

Driejaarlijks rapport 2014-2016

Gepubliceerd op 25.03.2020

Meer weten
Coördinatie Uitvoering KRW/ROR Anders

Andere Internationale Commissies

Gepubliceerd op 25.10.2019

Meer weten
Coördinatie Uitvoering KRW/ROR Kaart

Bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de KRW

Gepubliceerd op 22.10.2019

Meer weten