Tweede Overkoepelend Deel Overstromingsrisicobeheerplan Schelde (2022-2027)

  • Document
  • Achtergronddocument/verslag
  • Gepubliceerd op 21.03.2022
  • ISC-CIE
  • Overstromingen, Uitvoering KRW/ROR

Op de Plenaire vergadering van de Internationale Scheldecommissie van 14 december 2021 werd het Ontwerp van het Tweede Overkoepelend Deel van het Overstromingsrisicobheerplan voor het Internationale Stroomgebiedsdistrict van de Schelde (2022-2027) goedgekeurd.

Dit overkoepelend deel bouwt verder op de Franse, Belgische, Waalse, Vlaamse, Brusselse en Nederlandse overstromingsrisicobeheerplannen ter uitvoering van de Overstromingsrichtlijn 2007/60/EG  van de Europese Commissie; en dient doorgenomen te worden met kennis van deze nationale en regionale beheersplannen.

De volledige tekst van het Ontwerp van het Tweede Overkoepelend Deel van het Overstromingsrisicobheerplan voor het Internationale Stroomgebiedsdistrict van de Schelde (2022-2027) kan via de link hieronder geconsulteerd worden.

Vragen betreffende de nationale of regionale beheersplannen kunnen gesteld worden aan de desbetreffende delegatie, waarvan de contactgegevens vermeld worden in het overkoepelend deel van het beheerplan.

ISC ODB2 ROR (2022)

downloaden