20-04-2019

Van 1998 tot nu
Lijst van de stoffen/parameters
Kaart met de monsternamepunten
Rapporten


Van 1998 tot nu

Op basis van de afzonderlijke oppervlaktewater meetnetten in ieder land en gewest, is sinds 1 januari 1998 een gezamenlijk "homogeen" meetnet operationeel.

Hiermee wordt de fysisch-chemische en biologische kwaliteit van het Scheldewater van bron tot monding op een vergelijkbare manier gemeten zodat bij de kwaliteits - beoordeling dezelfde taal wordt gesproken.

Op 14 meetplaatsen wordt 13 maal per jaar een staal genomen en geanalyseerd.

Ieder jaar rapporteert de Commissie over de resultaten.

terug

Lijst van de stoffen/parameters

Om de 4 weken worden 36 parameters homogeen gemeten (Tabel 3 1):

  • Fysisch-chemische biologie ondersteunende parameters;
  • Gevaarlijke of prioritaire stoffen volgens de Kaderrichtlijn Water;
  • Scheldespecifieke verontreinigende stoffen (koper, zink).

terug

Kaart met de monsternamepunten

Rapport over de kwaliteit van het Scheldewater

 

terug


Nieuws & Evenementen

Vacature Secretaris-Generaal Internationale Scheldecommissie

Klik hier voor de vacaturetekst.

 

 

Locatie

Europa

Nieuwe documenten

Overkoepelend deel van het overstromingsrisicobeheerplan voor het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict

Overkoepelend deel van het beheerplan van het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict

Jaarverslag 2015

Partijen

Partijen ISC


This site is powered by Joomla! This site uses valid XHTML and CSS.