Variatie jaargemiddelden totale fosfor (2011-2016)

  • Kaart
  • Kaart
  • Gepubliceerd op 25.03.2020
  • ISC-CIE
  • Driejaarlijks rapport, Oppervlakte- en kustwater

Driejaarlijks rapport