Driejaarlijks rapport 2014-2016

  • Document
  • Verslag
  • Gepubliceerd op 25.03.2020
  • ISC-CIE
  • Oppervlakte- en kustwater

Het driejaarlijks rapport waterkwaliteit Scheldestroomgebiedsdistrict  2014-2016 is gebaseerd op de resultaten van de metingen van het Homogeen Meetnet Schelde (HMS) 2de generatie, evenals van de andere afstemmingspunten inzake monitoring in het Scheldedistrict, in het kader van de internationale uitvoering van de kaderrichtlijn water (KRW) en de richtlijn overstromingsrisico’s (ROR).

Het Homogeen Meetnet van de Schelde (HMS) is een meetnet voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in het hele internationale Scheldestroomgebiedsdistrict.

Het is bedoeld om een betere kennis te krijgen van de kwaliteit van het oppervlaktewater in het Scheldestroomgebiedsdistrict, en het beantwoordt aan een sterk beginsel in de KaderRichtlijn Water (KRW) inzake internationale afstemming.

Ook andere afstemmingspunten worden voorzien door de Internationale Scheldecommissie (ISC), om de monitoring en de aanbevelingen makkelijker af te stemmen met het oog op een betere kwaliteit en kwantiteit van het water in het Scheldestroom-gebiedsdistrict: het masterplan vis, de fiches voor grensoverschrijdende afstemming betreffende oppervlakte- en grondwater,… om tegemoet te komen aan de vereisten van de KRW en de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR).

Driejaarlijks rapport 2014-2016

downloaden