Kaderrichtlijn Water (KRW)

  • Document
  • Officieel document
  • Gepubliceerd op 22.12.2000
  • EC
  • Coördinatie, Grondwater, Oppervlakte- en kustwater, Vissen

De Kaderrichtlijn Water is van kracht sinds 22 december 2000. Deze richtlijn vormt het kader voor het integrale waterbeleid van de Europese Unie en van de lidstaten. De geleidelijke aantasting van grondwater en rivieren, meren en kanalen is niet de enige doelstelling ervan; het gaat er vooral om, de toestand gevoelig te verbeteren en de levenskwaliteit in en rond het water te optimaliseren.

Oorspronkelijk was er voorzien dat de goede toestand eind 2015 gehaald zou worden. Om dit waar te maken was er het stroomgebiedsbeheerplan, waarvan het maatregelenprogramma een wezenlijk onderdeel is. De eerste deadline om het eerste stroomgebiedsbeheerplan af te werken was 2009, gevolgd door een 6-jarige cyclus.

De grensoverschrijdende stroomgebiedsdistricten worden internationaal afgestemd onder de betrokken landen en partijen. Deze afstemming met betrekking tot het ISGD Schelde (het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict) vindt plaats bij de ISC (Internationale Scheldecommissie). In 2004 waren al 96 stroomgebiedsdistricten in Europa omschreven. 29 daarvan zijn internationaal, 16 worden gedeeld door lidstaten en 13 met een niet-lidstaat.

Kaderrichtlijn van het waterbeleid

downloaden