Verklaring van Luik – 30 november 2001

 • Document
 • Overeenkomst of protocol
 • Gepubliceerd op 16.11.2001
 • ISC-CIE
 • Samenwerkingsovereenkomst

Verklaring ondertekend door de Regeringen van de Franse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, en het Groothertogdom Luxemburg, betreffende de samenwerking tussen de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Maas en de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde, en het vastleggen van beide stroomgebieden.

De Verklaring omvat verder :

 • Het vastleggen van de geografische afbakening van het oppervlaktewater van beide stroomgebieden: Maas en Schelde
 • Het oplijsten van de grensoverschrijdende grondwaterreserves
 • Het coördineren door beide Commissies van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water door de lidstaten
 • Het toetreden van Duitsland en Luxemburg tot de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Maas
 • Het toetreden van de Federale Regering van België tot de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde en van de Maas in het kader van de eigen bevoegdheden
 • Het vastleggen van één enkel internationaal stroomgebiedsbeheersplan per gebied, gecoördineerd door elk van beide Commissies
 • Het voeren van multilateraal overleg inzake preventieve maatregelen voor het afzwakken van de effecten van overstromingen en perioden van droogte
 • De integratie van de transnationale werkgroep “Hoogwater Maas” in de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Maas

Déclaration de Liège (2001)

downloaden