Vlaanderen en Nederland besluiten intenser samen te werken in het kader van de Internationale Scheldecommissie inzake de uitwisseling van gegevens en kennis inzake PFAS

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 08.10.2021
  • Nieuws ISC

Antwerpen 08/10/2021

In een mededeling vanwege Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Barbara Visser verbinden beiden zich er toe expertise te delen, gegevens en kennis uit te wisselen inzake PFAS via de Internationale Scheldecommissie.

 

“In de Werkgroep Monitoring worden er reeds gegevens inzake PFOS uitgewisseld”, zegt Leon Dhaene, Secretaris Generaal van de Internationale Scheldecommissie.  “De Werkgroep Monitoring heeft tot missie om de kwalitatieve toestand van de Schelde en haar zijrivieren op te volgen.  Aan de lijst van stoffen die bepaald werden in de Kaderrichtlijn Water ter opvolging van de kwaliteit van de oppervlaktewateren, wordt nu ook de PFAS stoffen toegevoegd”, vervolgt Leon Dhaene.

Een eerste stand van zaken inzake de toestand van de PFOS stoffen in het Scheldestroomgebied zal verschijnen in het ISC Driejaarlijks Rapport 2017-2019.

Lees meer informatie over de beslissing in het persbericht van Belga.

NOTA VOOR DE REDACTIE

Federale en gewestelijke overheden uit Frankrijk, België en Nederland werken in de Internationale Scheldecommissie nauw samen aan het waterbeheer in het Scheldegebied.

Zij bewaken onder meer de waterkwaliteit, stemmen maatregelen op elkaar af die overstromingen en droogtes van de rivier verzachten en overleggen hoe ze het best verontreinigingen kunnen voorkomen of bestrijden, gebaseerd op de Europese ‘Kaderrichtlijn Water’, die sinds 2000 van toepassing is, en de ‘Richtlijn Overstromingsrisico’.  De Internationale Scheldecommissie is ook verantwoordelijke voor het begrijpen van de impact van de klimaatsverandering op de waterlichamen, en het coördineren van de acties om deze te beheren.

MEDIA CONTACT :

Voor bijkomende informatie of interviews, contacteer :
Tinneke Marien
Mail : [email protected]
Tel. +32 486 606 147