Verontreiniging met grote gevolgen voor de visfauna op de Schelde

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 22.04.2020
  • Calamiteuze verontreiniging en waarschuwings- en alarmsysteem

Ingevolge een dijkbreuk vloeiden op 9 april 2020, 100.000 m3 spoelwater van een bezinkingsbekken van een suikerfabriek in de Schelde.

Het incident werd via het Waarschuwings- en Alarmsysteem voor de Schelde (WASS) gesignaleerd, door een vraag van om informatie van Vlaanderen en Brussel, op datum van 16 april 2020.  Het betreft informatie die werd opgevangen na het lezen van een persbericht van het Franse Office de la Biodiversité (OFB) van 15 april 2020, betreffende een incident dat zich voordeed op 9 april 2020.  De Franse autoriteiten hebben verklaard dat de interventie ter plaatse was afgerond en via het WASS werd op 20 april 2020 gemeld dat er geen problemen waren voor het scheepvaartverkeer.

Volgens het persbericht van het OFB is er “een gerechtelijk onderzoek naar de verontreiniging van het oppervlaktewater ingesteld door milieu-inspecteurs onder het gezag van het Openbaar Ministerie van de Republiek Cambrai”.

In Wallonië en Vlaanderen is een sterk zuurstofgebrek in het water ontstaan.

Op 21 april stuurde Wallonië via het WASS een alarm naar de benedenstroomse buren : Vlaanderen, Brussel en Nederland, gezien het lage zuurstofgehalte dat opgetekend werd op een aantal meetpunten. Op 21 april was het Vlaanderen dat op haar de beurt het alarm activeerd.

Wallonië en Vlaanderen volgen de toestand van nabij op en doen het nodige om massale vissterfte te voorkomen.

De ISC-leden volgen de toestand van nabij op en nemen de nodige maatregelen om de impact van de verontreiniging te beperken.