Maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 13.03.2020
  • Nieuws ISC

Overwegende de besluiten van de Belgische Regering van 12 maart 2020 afgevaardigd op 23:00 uur,
Met kennisname van de aanbeveling de samenkomsten met meerdere personen tot het absolute minimum te beperken,
Met kennisname van de aanbeveling het openbaar vervoer minimaal te gebruiken ,
Met kennisname van de aanbeveling, waar mogelijk, over te schakelen op telewerk,
Rekening houdende met verspreiding van het Coronavirus in Europa, in het bijzonder in Frankrijk, België, en Nederland;
Rekening houdende met de bijzondere maatregelen genomen door de Franse en de Nederlandse Regering,
Met de informatie dat de meeste andere internationale commissies (Maas, Rijn, Donau, Moselle, Elbe, Oder) aangekondigd hebben alle vergaderingen vanaf vandaag te verdagen tot na Pasen,

Hebben de Voorzitter en ikzelf volgende besloten, met onmiddellijke ingang en tot en met het einde van de Paasverlof (17 april 2020 incluis), dat alle vergaderingen georganiseerd door de ISC opgeschort zijn tot nader order, en dat er binnen de vermelde periode geen nieuwe vergaderingen kunnen georganiseerd worden.

Het Secretariaat blijft functioneren.

De Leden van de Werkgroep Coördinatie (met meetings op 20 maart 2020 en 2 april 2020) en Monitoring Coastal Water (31 maart 2020) zullen vandaag op de hoogte gesteld worden van deze beslissing.

Volgende maatregelen die reeds genomen werden, blijven van kracht, zijnde :

  1. De Leden van het Secretariaat zullen de dienst verzekeren via telewerk, en slechts indien nodig op het Secretariaat aanwezig zijn : met onze migratie naar Sharepoint Online is dit reeds sinds vorig jaar perfect mogelijk.
  2. Volgend op de aanbeveling van de Vlaamse Regering zullen er desinfecterende zeep en papieren wegwerpzakdoeken beschikbaar zijn in elke ruimte.
  3. Het project om vergaderingen te laten doorgaan via teleconferencing, met gebruik van simultaanvertaling, wordt versneld.
  4. Een Whatsapp groep met alle leden van het Secretariaat werd opgezet om iedereen bij hoogdringdheid te kunnen verwittigen in geval van nieuwe wendingen of calamiteiten.
  5. Een wekelijkse evaluatie van de situatie zal gebeuren op zaterdag : indien geen update volgt blijven de maatregelen onverdroten van kracht.

Wij danken onze Leden voor hun  ondersteuning in het uitvoeren van deze maatregelen.

 

Patrick Roose                                                                                       Leon Dhaene

Voorzitter ISC                                                                                    Secretaris-General ISC