Maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus: Einde van de beperkende maatregelen

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 29.03.2022
  • Nieuws ISC

Overwegende de beslissingen genomen door de Internationale Scheldecommissie op 13 maart 2020, op 17 april 2020, op 29 mei 2020, op 1 juli 2020, 21 augustus 2020, 30 oktober 2020, 28 januari 2021, 27 april 2021, 20 augustus 2021, en 25 oktober 2021;

Overwegende dat de bijzondere maatregelen van toepassing in België, Nederland, en Frankrijk werden opgeheven, behalve voor het dragen van mondmaskers in het openbaar vervoer, zorginstellingen, ziekenhuizen, en bij gezondheidszorgberoepen;

Overwegende dat de ISC de nodige maatregelen heeft genomen voor het goed en gezond verloop van meetings ter plaatse, zoals het ter beschikking stellen van mondmaskers en handgel, het ontsmetten van de ruimtes na elke vergadering, en het verluchten van de vergaderruimtes;

Overwegende dat de gezondheid van de vertegenwoordigers van de delegaties, van de leden van de werk- en projectgroepen, en van het ISC team, onze bijzondere aandacht vereisen;

Hebben de Voorzitter en ikzelf volgende besloten dat vergaderingen in persoon in onze kantoren in Antwerpen kunnen georganiseerd worden, zoals afgesproken en voorzien in het budget, en mits goedkeuring door de Secretaris-Generaal.  Daartoe zullen de Voorzitters van de betreffende meeting en de Secretaris Generaal tijdig overleg plegen.  Het belangrijkste criterium blijft dat de vertegenwoordigers van de delegaties, de experten, en de stafleden in de meest veilige omstandigheden kunnen vergaderen en zich kunnen verplaatsen.

Alle bezoekers en deelnemers aan meetings georganiseerd door de ISC worden opgeroepn op hun individuele verantwoordelijkheid te nemen, en bij twijfel indien ze door corona of een ander virus besmet werden, zich te laten verontschuldigen of vervangen, een (zelf)test te ondergaan, en/of het mondmasker te dragen, afhankelijk van de graad van besmetting.

Met dit bericht sluiten we, behoudens onvoorziene nieuwe ontwikkelingen, de reeks aankondigingen van maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Wij danken onze Leden voor hun ondersteuning in het uitvoeren van de maatregelen tot dusver, en sluiten de aankondiging van maatregelen hierbij af.

Bernard De Potter                                                                                Leon Dhaene
Voorzitter ISC                                                                                       Secretaris-Generaal