Maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus (1 september 2021 – 31 oktober 2021)

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 26.08.2021
  • Nieuws ISC

Overwegende de beslissingen genomen door de Internationale Scheldecommissie op 13 maart 2020, op 17 april 2020, op 29 mei 2020,op 1 juli 2020, 21 augustus 2020, 30 oktober 2020, 28 januari 2021, en 27 april 2021;

Overwegende de bijzondere maatregelen van toepassing in België, genomen door het Overlegcomité van Belgische
regeringen van 20 augustus 2021, waarbij thuiswerk waar mogelijk sterk aanbevolen wordt;

Overwegende dat België als gedeeltelijk code rood toegekend kreeg, waardoor reizigers naar België verplicht worden quarantaine te respecteren bij hun terugkeer;
Overwegende de versoepelingen die de Belgische regering heeft aangekondigd na het overleg van 20 september 2021;

Overwegende dat de toestand in Antwerpen nog als zorgwekkend wordt bestempeld en dat de ganse bevolking nog niet gevaccineerd is;

Overwegende de besluiten van de Belgische, de Franse, en de Nederlandse Regering inzake maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,

Hebben de Voorzitter en ikzelf volgende besloten dat alle vergaderingen in persoon georganiseerd tijdens de maand september 2021 door de ISC zullen doorgaan via videoconferentie,en dat er binnen de vermelde periode geen nieuwe vergaderingen op de kantoren van het ISC te Antwerpen kunnen georganiseerd worden.

Vanaf 1 oktober 2021 en in de veronderstelling dat de gezondheidssituatie positief blijft evolueren kunnen een beperkt aantal meetings in situ plaatsvinden te Antwerpen, met maximum 8 leden, mits inachtname van de dan geldende maatregelen van toepassing voor de stad Antwerpen en mits goedkeuring door de Secretaris-Generaal.  Daartoe zullen de Voorzitter van de betreffende meeting en de Secretaris Generaal tijdig overleg plegen. Het belangrijkste criterium blijft dat de vertegenwoordigers van de delegaties, de experten, en de stafleden in de meest veilige omstandigheden kunnen vergaderen en zich kunnen verplaatsen.

Het Secretariaat blijft functioneren.

De speciale maatregelen aangekondigd in onze besluiten van 13 maart 2020, en de uitbreidingen daarvan besloten op 30 oktober 2020, blijven van toepassing.

Maximum twee personen kunnen zich tegelijk in de lift bevinden.

De toestand zal opnieuw geëvalueerd worden op 20 oktober 2021.

Wij danken onze Leden voor hun ondersteuning in het uitvoeren van deze maatregelen.

Bernard De Potter                                                            Leon Dhaene
Voorzitter ISC                                                                  Secretaris-Generaal