Kennisgeving Ontwerp Nationaal Water Progromma 2022-2027 Nederland

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 21.03.2021
  • Coördinatie

21 maart 2021

Het is ons een genoegen de internationale gemeenschap op de hoogte te brengen dat de Nederlandse delegatie het publiek in kennis stelt dat iedereen zijn zienswijze kan geven over het “Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027”.

De verschillende onderdelen van het Nederlands programma alsook de instructies voor het deelnemen aan dit participatieproces staan uitgelegd in het hierbijgaand bericht van kennisgeving.

Een Franse vertaling is ter beschikking. Deze Franse vertaling is aangepast voor internationale raadpleging. Tussen de oorspronkelijke Nederlandse tekst en deze vertaling kunnen zich geringe inhoudelijke verschillen voordoen, naast grammaticale onvolkomenheden. Daarom is het enige geldige document de oorspronkelijke Nederlandse tekst “Ontwerp Stroomgebiedbeerplannen Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-2027“.

Leon Dhaene
Secretaris-generaal
Internationale Scheldecommissie