Case River 21

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 10.03.2022
  • Nieuws ISC

Antwerpen, 7 maart 2022

Met de presentatie “Climate change in the Scheldt district : the role of the International Scheldt Commission” werd het 24ste “Case River 21” programma voor het academiejaar 2021-2022 op gang gefloten.

“Case River 21” is een opleidingsonderdeel dat studenten uit verschillende richtingen van de Universiteiten van Antwerpen, Rijsel en Gent, samenbrengt rond het verwerven van duurzaamheidscompetenties.  Doel is om deze competenties te verwerven door een interdisciplinaire aanpak rond waterbeheer, van de Schelde in het bijzonder, van bron tot monding, van de verschillende aspecten die diverse stakeholders inzake waterbeheer aanbelangen.  Naast waterkwaliteit en -kwantiteit wordt er onder meer ook gekeken naar de problematiek rond drinkwater, navigatie, landbouw, etc…

Dit keuzevak wil vaardigheden aanbrengen zoals integraal systeemdenken inzake waterbeheer, het ontwikkelen van een geïntegreerde visie op water management, strategische en anticipatorische competenties, het managen van grensoverschrijdende kwesties, tot het identificeren van win-win situaties voor de betrokken stakeholders.

Naast academische presentaties zijn er ook excursies voorzien aan o.m. Oignies, de Riqueval tunnel, de versterkingen van Bouchain, de Kalkense Meersen, Lippenbroek, Saefthinghe, …en wordt er gewerkt aan specifieke case studies.

Integrated Water Management en systeem-denken, c.q. eco-systeem-denken, zijn de essentiële bouwstenen voor een beter beheer van de waterlichamen in de toekomst”, zegt Leon Dhaene, Secretaris-Generaal van de Internationale Scheldecommissie.  “Het bijbrengen van competenties en vaardigheden om met deze bouwstenen aan de slag te gaan, zijn dan ook van primordiaal belang voor young professionals.  Het programma Case River 21 is uniek in zijn soort en bijzonder geschikt om studenten op te leiden tot het opnemen van één van de grootste uitdagingen voor de komende decennia, nl. mens en milieu opnieuw in harmonie brengen.  De Internationale Scheldecommissie steunt dan ook ten volle dit bijzondere initiatief.