Overkoepelend deel van het 1ste KRW-beheerplan voor het ISGD Schelde

  • Document
  • Achtergronddocument/verslag
  • Gepubliceerd op 05.11.2009
  • ISC-CIE
  • Uitvoering KRW/ROR

Artikel 2 van het Verdrag van Gent geeft aan dat de Partijen in het bijzonder samenwerken om: “(a) de uitvoering af te stemmen van de vereisten, bepaald door de Kaderrichtlijn Water om de milieudoelstellingen te halen en in het bijzonder voor alle maatregelenprogramma’s in het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict; en (b) één enkel beheerplan op te maken voor het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict, overeenkomstig de Kaderrichtlijn water.”
Vermits het aan de lidstaten toekomt om de Europese richtlijnen uit te voeren, maakt elke Partij haar eigen beheerplan op voor het stroomgebiedsdistrict en rapporteert ze daarover aan de Europese Commissie.

De internationala afstemming over het Scheldestroomgebiedsdistrict leidt tot een overkoepelend stroomgebiedbeheerplan. “Overkoepelend deel van het beheerplan voor het internationale stroomgebiedsdistrict beheerplan”, in één woord “ODB”. Het globale stroomgebiedbeheerplan voor het Scheldedistrict omvat dus het ODB en de beheerplannen van de Partijen.

Links naar de stroomgebiedbeheerplannen van de verschillende Partijen zijn hieronder te vinden:

 

Overkoepelend deel van het beheerplan van het internationaal Scheldestoomgebieddistrict

downloaden

PFPG_2009_Tabellen

downloaden

PFPG_2009_Kaarten

downloaden

PFPG_2009_brochure_NL_DEF

downloaden