Verklaring van Middelburg – 10 december 1998

 • Document
 • Juridisch document
 • Gepubliceerd op 10.12.1998
 • ISC-CIE
 • Samenwerkingsovereenkomst

Verklaring ondertekend door de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Franse Republiek, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest, betreffende het integrale beheer en de duurzame ontwikkeling van de Schelde, met de goedkeuring van het Schelde Actieprogramma.

Het Schelde Actieprogramma omvat :

 • Het homogeen Schelde-meetnet voor het meten van de waterkwaliteit
 • Activatie van het Waarschuwings- en Alarmsysteem Schelde
 • Het uitwisselen van ervaringen rond kwaliteitsaspecten, verontreinigingsbronnen, zuiveringsmaatregelen, en best beschikbare technologieën
 • Basis is het Rapport “De Kwaliteit van de Schelde in 1994”
 • Het opstellen van een evaluatierapport in 2003
 • Het vastleggen van doelstellingen voor 2013
 • Het ontwerpen, activeren, en onderhouden van een website om de bevolking op de hoogte te houden van de activiteiten van de ICBS
 • Het bestuderen van de Europese richtlijnen inzake waterbeleid, inclusief debiet en grondwater

Verklaring van Middelburg

downloaden