Variatie jaarkse nitraatgemiddelden (mg NO3/L) (2017-2019)

  • Kaart
  • Kaart
  • Gepubliceerd op 20.02.2023
  • ISC-CIE
  • Driejaarlijks rapport, Oppervlakte- en kustwater

Driejaarlijks rapport waterkwaliteit Scheldestroomgebiedsdistrict 2017-2019