Chlorofyl a in percentiel 90 voor de jaren 2018 – 2019 tijdens het groeiseizoen (maart tot oktober)

  • Kaart
  • Kaart
  • Gepubliceerd op 20.02.2023
  • ISC-CIE
  • Driejaarlijks rapport, Oppervlakte- en kustwater

Driejaarlijks rapport waterkwaliteit Scheldestroomgebiedsdistrict 2017-2019