Tweede Overkoepelend Deel Overstromingsrisicobeheerplan Schelde (2022-2027) goedgekeurd.

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 14.12.2021
  • Coördinatie

Op de Plenaire vergadering van de Internationale Scheldecommissie van 14 december 2021 werd het Ontwerp van het Tweede Overkoepelend Deel van het Overstromingsrisicobheerplan voor het Internationale Stroomgebiedsdistrict van de Schelde (2022-2027) goedgekeurd.

Dit overkoepelend deel bouwt verder op de Franse, Belgische, Waalse, Vlaamse, Brusselse en Nederlandse overstromingsrisicobeheerplannen ter uitvoering van de Overstromingsrichtlijn 2007/60/EG  van de Europese Commissie; en dient doorgenomen te worden met kennis van deze nationale en regionale beheersplannen.

Dit nieuwe zesjarenplan biedt een antwoord op de grote uitdagingen die de klimaatsveranderingen brengen in het Scheldedistrict, zichtbaar in steeds langere periodes van droogte met frequentere en langere hittegolven, maar ook met steeds heviger onweders en een verhoogd risico op overstromingen”, zegt Leon Dhaene, Secretaris Generaal van de Internationale Scheldecommissie. “Waar elke regio, nationaal of regionaal, een strategie heeft vastgelegd om overstromingen te beheersen, is het van cruciaal belang dat de diverse delegaties hun strategieën met elkaar coördineren en acties onderling afstemmen.  Zonder deze supranationale coördinatie dreigen de verschillende maatregelen hun effect te missen of kunnen overstromingsrisico’s vergroten en/of zich verplaatsen”.

De volledige tekst van het Ontwerp van het Tweede Overkoepelend Deel van het Overstromingsrisicobheerplan voor het Internationale Stroomgebiedsdistrict van de Schelde (2022-2027) kan via de link hieronder geconsulteerd worden.

Vragen betreffende de nationale of regionale beheersplannen kunnen gesteld worden aan de desbetreffende delegatie, waarvan de contactgegevens vermeld worden in het overkoepelend deel van het beheerplan.

Vragen bij dit tweede overkoepelend deel van het overstromingsrisicobeheerplan kunnen steeds gericht worden aan het secretariaat (via mail naar: [email protected] of per brief aan: Internationale Scheldecommissie, Italiëlei 124, 2000 Antwerpen).

NOTA VOOR DE REDACTIE

Federale en gewestelijke overheden uit Frankrijk, België en Nederland werken in de Internationale Scheldecommissie nauw samen aan het waterbeheer in het Scheldegebied.

Zij bewaken onder meer de waterkwaliteit, stemmen maatregelen op elkaar af die overstromingen en droogtes van de rivier verzachten en overleggen hoe ze het best verontreinigingen kunnen voorkomen of bestrijden, gebaseerd op de Europese ‘Kaderrichtlijn Water’, die sinds 2000 van toepassing is, en de ‘Richtlijn Overstromingsrisico’.  De Internationale Scheldecommissie is ook verantwoordelijke voor het begrijpen van de impact van de klimaatsverandering op de waterlichamen, en het coördineren van de acties om deze te beheren.

MEDIA CONTACT :

Voor bijkomende informatie of interviews, contacteer :
Tinneke Marien
Mail : [email protected]
Tel. +32 486 606 147