Studenten “Case River 21 “ op studiebezoek bij de Internationale Scheldecommissie

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 15.03.2023
  • Nieuws ISC

Antwerpen, 13 maart 2023

Voor de 25ste maal ontving de Internationale Scheldecommissie 16 studenten in het kader van het Case River 21 programma.

“Case River 21” is een opleidingsonderdeel dat studenten uit verschillende richtingen van de Universiteiten van Antwerpen, Rijsel en Gent, samenbrengt rond het verwerven van duurzaamheidscompetenties. Doel is om deze competenties te verwerven door een interdisciplinaire aanpak rond waterbeheer, van de Schelde in het bijzonder, van bron tot monding, van de verschillende aspecten die diverse stakeholders inzake waterbeheer aanbelangen. Naast waterkwaliteit en -kwantiteit wordt er onder meer ook gekeken naar de problematiek rond drinkwater, navigatie, landbouw, etc…

Dit keuzevak wil vaardigheden aanbrengen zoals integraal systeemdenken inzake waterbeheer, het ontwikkelen van een geïntegreerde visie op water management, strategische en anticipatorische competenties, het managen van grensoverschrijdende kwesties, tot het identificeren van win-win situaties voor de betrokken stakeholders.