Ona-Abeni Devos Stoffels brengt wetenschappelijke ondersteuning voor PFAS-project

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 01.09.2023
  • Nieuws ISC

Mevrouw Ona-Abeni Devos Stoffels, master in biologie-biodiversiteit, conservatie en restauratie van de Universiteit Antwerpen, zal wetenschappelijke ondersteuning verlenen aan de ISC Werkgroepen Monitoring en Coördinatie voor het ISC PFAS project “Bronnen en vrachten van de PFAS-vervuiling in oppervlaktewateren in het Scheldestroomgebied”, als stagiaire in het kader van Flanders Trainee Programme.

Mevrouw Ona-Abeni Devos Stoffels heeft reeds eerder gepubliceerd over de PFAS-accumulatie in planten en invertebraten.

Het vastleggen van de bronnen van PFAS-vervuiling en deze informatie grensoverschrijdend delen met alle leden van de ISC is een eerste en noodzakelijke stap tot het berekenen van de PFAS-vrachten die de rivieren afvoeren naar zee, en aldus een essentieel onderdeel om deze vervuiling te kunnen bestrijden…”, zegt Leon Dhaene, Secretaris Generaal van de Internationale Scheldecommissie.  “Niet enkel voor de bestrijding van de PFAS-vervuiling in water is deze studie van belang; maar tevens voor het identificeren van de sectoren en de bedrijven die mogelijks aan de oorsprong van deze vervuiling liggen.

Doel is om tegen einde februari 2024 een eerste rapport te kunnen optuigen die de delegaties moet toelaten om verdere stappen te ondernemen om dit probleem aan te pakken.

Reeds tijdens mijn studies wou ik graag praktische ervaring opdoen op het gebied van nature-based solutions en het beheren en evalueren van projecten in een internationale context”, zegt Ona-Abeni Devos Stoffels.  “Het werk van de Internationale Scheldecommissie spreekt mij in het bijzonder aan, omdat het de mogelijkheid biedt om met een groot aantal belanghebbenden uit verschillende landen samen te werken om complexe milieuproblemen aan te pakken.  Ik ben enthousiast over het vooruitzicht om bij te dragen aan de inspanningen van de commissie om het duurzame beheer van het Scheldebekken te bevorderen.