Maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus (31 augustus 2020 – 31 oktober 2020)

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 21.08.2020
  • Nieuws ISC

Overwegende de beslissingen genomen door de Internationale Scheldecommissie op 13 maart 2020, op 17 april 2020, op 29 mei 2020, en op 1 juli 2020,
Overwegende de bijzondere maatregelen van toepassing in de steden Antwerpen en Brussel, en in de provincie Antwerpen,
Overwegende dat België als geheel, hetzij de provincie Antwerpen in het bijzonder door sommige regeringen code rood toegekend kregen, die reizigers naar België of Antwerpen verplicht quarantaine te respecteren bij hun terugkeer,

Overwegende de besluiten van de Belgische, de Franse, en de Nederlandse Regering inzake maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,

Hebben de Voorzitter en ikzelf volgende besloten dat alle vergaderingen in persoon georganiseerd tijdens de maanden september en oktober 2020 door de ISC zullen doorgaan via videoconferentie, en dat er binnen de vermelde periode geen nieuwe vergaderingen op de kantoren van het ISC te Antwerpen kunnen georganiseerd worden.

Het Secretariaat blijft functioneren.

De meetings van de Werkgroep Coordinatie (met meeting op 10 september 2020 en 8 oktober 2020),  Werkgroep Monitoring (met meeting op 15 septemberi 2020 [Coastal Waters] en op 1 oktober 2020), de Werkgroep Hydrologie (met meeting op 28 september 2020), de Werkgroep Grondwater (met meeting op 5 oktober 2020), en workshop van de werkgroep Calamiteuze verontreininging (op 22 september 2020) zullen bijgevolg doorgaan via videoconferentie.

De speciale maatregelen aangekondigd in onze besluiten van 13 maart 2020 blijven van toepassing.

De toestand zal opnieuw geëvalueerd worden op 20 oktober 2020.

Wij danken onze Leden voor hun ondersteuning in het uitvoeren van deze maatregelen.

Patrick Roose                                                                                                            Leon Dhaene

Voorzitter ISC                                                                                                            Secretaris-Generaal