Maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus (19 april 2020 – 31 mei 2020)

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 17.04.2020
  • Nieuws ISC

Maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus (19 april 2020 – 31 mei 2020)

Overwegende de beslissingen genomen door de Internationale Scheldecommissie op 13 maart 2020,Overwegende de besluiten van de Belgische Regering van 15 april 2020 om 18:00u om eerdere maatregelen te verlengen van 19 april 2020 tot en met 3 mei 2020,

Hebben de Voorzitter en ikzelf volgende besloten, met onmiddellijke ingang en tot en met 31 mei 2020, dat alle vergaderingen in persoon georganiseerd door de ISC opgeschort zijn tot nader order, en dat er binnen de vermelde periode geen nieuwe vergaderingen kunnen georganiseerd worden.

Het Secretariaat blijft functioneren.

De Leden van de Werkgroep Hyrdrologie (meeting op 20 april 2020), de Werkgroep Grondwater (meeting van 30 april 2020), de Werkgroep Coördinatie (met meeting op 12 mei 2020) en de Werkgroep Monitoring (met meeting op 14 mei 2020 en atelier van 20 mei 2020) zullen vandaag op de hoogte gesteld worden van deze beslissing.  Er zal nagekeken worden met de Voorzitters van de Werkgroepen of een vergadering via videoconferencing een geldig alternatief is, en de werkafspraken zullen worden geëvalueerd en eventueel herzien in overleg met de Voorzitters van de werkgroepen..

De speciale maatregelen aangekondigd in onze besluiten van 13 maart 2020 blijven van toepassing.

Wij danken onze Leden voor hun ondersteuning in het uitvoeren van deze maatregelen.

 

Patrick Roose                                                                                                            Leon Dhaene

Voorzitter ISC                                                                                                            Secretaris-Generaal