Maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus (1 november 2021 – 28 maart 2022)

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 28.10.2021
  • Nieuws ISC

Overwegende de beslissingen genomen door de Internationale Scheldecommissie op 13 maart 2020, op 17 april 2020, op 29 mei 2020, op 1 juli 2020, 21 augustus 2020, 30 oktober 2020, 28 januari 2021, 27 april 2021, en 20 augustus 2021;

Overwegende de bijzondere maatregelen van toepassing in België, genomen door het Overlegcomité van Belgische regeringen van 26 oktober 2021, waarbij het dragen van een mondmasker en thuiswerk waar mogelijk sterk aanbevolen wordt;

Overwegende dat België als gedeeltelijk code rood toegekend kreeg, waardoor reizigers naar België verplicht worden quarantaine te respecteren bij hun terugkeer;

Overwegende de versoepelingen die de Belgische regering heeft genomen na het overleg van 20 september 2021;

Overwegende dat de toestand in Antwerpen nog als zorgwekkend wordt bestempeld en dat de ganse bevolking nog niet gevaccineerd is;

Overwegende dat een vergadering van de Werkgroep Hydrologie in persoon in Antwerpen op 18 oktober 2021 in alle veiligheid is kunnen verlopen ;

Overwegende de besluiten van de Belgische, de Franse, en de Nederlandse Regering inzake maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan…

Hebben de Voorzitter en ikzelf volgende besloten dat alle vergaderingen in persoon georganiseerd tijdens de maand november 2021 – december 2021 – januari 2022 door de ISC zullen doorgaan via videoconferentie, en dat er binnen de vermelde periode geen nieuwe vergaderingen op de kantoren van het ISC te Antwerpen kunnen georganiseerd worden; tenzij beperkt in aantal, met maximum 8 leden, mits inachtname van de dan geldende maatregelen van toepassing voor de stad Antwerpen en mits goedkeuring door de Secretaris-Generaal.  Daartoe zullen de Voorzitter van de betreffende meeting en de Secretaris Generaal tijdig overleg plegen.  Het belangrijkste criterium blijft dat de vertegenwoordigers van de delegaties, de experten, en de stafleden in de meest veilige omstandigheden kunnen vergaderen en zich kunnen verplaatsen.

De vergadering van de Delegatieleiders, voorzien voor 13 december 2021, en de Plenaire Vergadering, voorzien voor 14 december 2021, zullen doorgaan in een hydbride formaat.

Het Secretariaat blijft functioneren.

De speciale maatregelen aangekondigd in onze besluiten van 13 maart 2020, en de uitbreidingen daarvan besloten op 30 oktober 2020, blijven van toepassing.

Maximum twee personen kunnen zich tegelijk in de lift bevinden.

De toestand zal opnieuw geëvalueerd worden op 28 maart 2022.

Wij danken onze Leden voor hun ondersteuning in het uitvoeren van deze maatregelen.

Bernard De Potter                                                                                Leon Dhaene
Voorzitter ISC                                                                                      Secretaris-Generaal