Maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus (1 juni 2020 – 30 juni 2020)

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 29.05.2020
  • Nieuws ISC

Overwegende de beslissingen genomen door de Internationale Scheldecommissie op 13 maart 2020 en op 17 april 2020,
Overwegende de besluiten van de Belgische, de Franse, en de Nederlandse Regering inzake maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,

Hebben de Voorzitter en ikzelf volgende besloten, met onmiddellijke ingang en tot en met 30 juni 2020, dat alle vergaderingen in persoon georganiseerd door de ISC zullen doorgaan via videoconferentie, en dat er binnen de vermelde periode geen nieuwe vergaderingen op de kantoren van het ISC kunnen georganiseerd worden.

Het Secretariaat blijft functioneren.

De Leden van de Werkgroep Coördinatie (met meeting op 4 juni 2020), de Werkgroep Hydrologie (meeting op 15 juni 2020), de Werkgroep Grondwater (meeting van 15 juni 2020), en de Werkgroep Kustwater (met meeting op 16 juni 2020) zullen bijgevolg doorgaan via videoconferentie.

De speciale maatregelen aangekondigd in onze besluiten van 13 maart 2020 blijven van toepassing.

Wij danken onze Leden voor hun ondersteuning in het uitvoeren van deze maatregelen.

 

Patrick Roose                                                                                                            Leon Dhaene

Voorzitter ISC                                                                                                            Secretaris-Generaal