Maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus (1 juli 2020 – 31 augustus 2020)

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 01.07.2020
  • Nieuws ISC

Overwegende de beslissingen genomen door de Internationale Scheldecommissie op 13 maart 2020, op 17 april 2020, en op 29 mei 2020,
Overwegende de besluiten van de Belgische, de Franse, en de Nederlandse Regering inzake maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,

Hebben de Voorzitter en ikzelf volgende besloten dat alle vergaderingen in persoon georganiseerd tijdens de maanden juli en augustus 2020 door de ISC zullen doorgaan via videoconferentie, en dat er binnen de vermelde periode geen nieuwe vergaderingen op de kantoren van het ISC kunnen georganiseerd worden.

Het Secretariaat blijft functioneren.

De meetings van de Delegatieleiders (met meeting op 2 juli 2020) en Werkgroep Coördinatie (met meeting op 8 juli 2020) zullen bijgevolg doorgaan via videoconferentie.

De speciale maatregelen aangekondigd in onze besluiten van 13 maart 2020 blijven van toepassing.

De toestand zal opnieuw geëvalueerd worden op 20 augustus 2020.

Wij danken onze Leden voor hun ondersteuning in het uitvoeren van deze maatregelen.

 

Patrick Roose                                                                                                            Leon Dhaene
Voorzitter ISC                                                                                                           Secretaris-Generaal