Maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus (1 februari 2021 – 30 april 2021)

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 28.01.2021
  • Nieuws ISC

Overwegende de beslissingen genomen door de Internationale Scheldecommissie op 13 maart 2020, op 17 april 2020, op 29 mei 2020, op 1 juli 2020, 21 augustus 2020, en 30 oktober 2020,

Overwegende de bijzondere maatregelen van toepassing in België, genomen door het Overlegcomité van Belgische regeringen van 8 januari 2021, 12 januari 2021, en 22 januari 2021, waarbij thuiswerk waar mogelijk verplicht wordt en niet-essentiële reizen ten zeerste afgeraden worden,

Overwegende dat België als geheel code rood toegekend kreeg, waardoor reizigers naar België of Antwerpen verplicht worden quarantaine te respecteren bij hun terugkeer,

Overwegende de besluiten van de Belgische, de Franse, en de Nederlandse Regering inzake maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,

hebben de Voorzitter en ikzelf volgende besloten dat alle vergaderingen in persoon georganiseerd tijdens de maanden gaande van 1 februari 2021 tot en met 30 april 2021 door de ISC zullen doorgaan via videoconferentie, en dat er binnen de vermelde periode geen nieuwe vergaderingen op de kantoren van het ISC te Antwerpen kunnen georganiseerd worden.

De meetings van de Werkgroepen zullen bijgevolg doorgaan via videoconferentie.

Het Secretariaat blijft functioneren.
De speciale maatregelen aangekondigd in onze besluiten van 13 maart 2020 blijven van toepassing, en werden uitgebreid met het verplicht dragen van het mondmasker in de kantoren, de gangen en in de lift van het gebouw, vanaf november 2020.

Maximum twee personen kunnen zich tegelijk in de lift bevinden.

De toestand zal opnieuw geëvalueerd worden op 23 april 2021.

Wij danken onze Leden voor hun ondersteuning in het uitvoeren van deze maatregelen.

Bernard De Potter                                       Leon Dhaene
Voorzitter ISC                                              Secretaris-Generaal