Gezamelijke meeting tussen European Flood Awareness System (EFAS) en de Internationale Maascommissie en Internationale Scheldecommissie…

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 19.04.2023
  • Hydrologie

Gezamelijke meeting tussen European Flood Awareness System (EFAS) en de Internationale Maascommissie en Internationale Scheldecommissie…

De interactie tussen weermodellen en hydrometrische modellen bevorderen…

Delegaties uit Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg, en Duitsland kwamen op 18 en 19 april 2023 samen met EFAS (European Flood Awareness System) om informatie uit te wisselen inzake weermodellen en hydrometrische modellen, en de interactie tussen beide, en na te kijken hoe er intenser kan samengewerkt worden tussen de verschillende betrokken autoriteiten en instellingen.

EFAS kwam tot stand volgend op de overstromingen in het Elbe en Donaubekken in 2002 met als doel het risico op overstromingen in te schatten en de betrokken lidstaten, autoriteiten, en organisaties ter verwittigen voor mogelijke overstromingen.

Overstromingen van rivieren is één van de meest voorkomende natuurrampen in West-Europa, en veroorzaakt van alle natuurrampen de meeste economische schade.  Met meer dan 2000 slachtoffers blijft de noordwesterstorm in het Scheldedistrict – Noordzeegebied Zeeland – Vlaanderen uit 1953 tot de meest dodelijke in Europa over de laatste eeuw.

De partners die in het EFAS network samenwerken, delen informatie inzake het risico voor overstromingen met elkaar, wisselen de resultaten van hun onderzoek inzake voorspellingsmodellen met elkaar uit, en distribueren de informatie bekomen door EFAS met de competente autoriteiten.

Om effectief te zijn dient een alarmsysteem over volgende vier, met elkaar interacterende, kernelementen te beschikken:

  1. Kennis inzake het risico op overstromingen
  2. Monitoring en waarschuwingssystemen
  3. Tijdskritische verspreiding van de informatie en communicatiesystemen tussen de betrokken partijen
  4. Capaciteit tot ageren

Binnen EFAS werken metereologische en hydrologische diensten en autoriteiten samen om hun gegevens uit te wisselen en beschikbaar te maken voor de voorspellingsmodellen.

EFAS is momenteel gebaseerd op een grid van 5 km. Met de toevoeging van meetstations en de langere historische datareeksen kan de grid met factor 14 verbeterd worden.

Via het Copernicus systeem kan hoogwater in real-time opgevolgd worden, en kunnen de betrokken autoriteiten een waarschuwing of alarmbericht ontvangen.  EFAS kan dan eveneens gebruik maken van de Copernicus kaart om de toestand te evalueren en op te volgen met de metereologische data.

Het opvolgen van hoogwater en het genereren van waarschuwingen of alarmberichten via satelliet ondersteunde middelen, bijvoorbeeld op basis van het Europese Copernicus netwerk van satellieten, is de toekomst voor de hydrometrische monitoring…”, zegt Leon Dhaene, Secretaris Generaal van de Internationale Scheldecommissie, “….”Het zal onze delegaties toelaten om beter de impact van hoogwater met mogelijke overstromingen in te schatten, en de gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen om rampen te beheersen. Het kan, in de toekomst, ook een basis zijn om vooraf berichten inzake laagwater te genereren”.