Workshop Sediment

  • ISC workshop (privaat)
  • Gepubliceerd op 04.03.2021
  • Georganiseerd op 10.05.2021
  • Coördinatie

De Internationale Scheldecommissie organiseert in samenwerking met de Internationale Maascommissie haar 2e Workshop Sediment op maandag 10 mei 2021, van 14u00 tot 17u00.

De deelname aan de workshop is beperkt tot de leden van de delegaties.
De inschrijvingen voor de workshop werden afgesloten op 30 april 2021.

Vlaanderen heeft alvast toegezegd om met trots haar eerste Vlaams sedimentbeheerconcept voor het Schelde- en Maasstroomgebiedsdistrict (2022-2027) te presenteren.

Het concept vormt de basis voor het thema sediment in het Vlaamse stroomgebiedbeheerplan 2022-2027. Het zet een aantal krijtlijnen uit om te evolueren naar een integraal sediment- en waterbodembeheer.


Inhoud van de workshop (definitief programma)

Drie jaar geleden werd het belang van sedimentbeheer op de kaart gezet met de allereerste ISC workshop sediment. Elke delegatie lichtte toen haar stand van zaken en toekomstvisie m.b.t. sedimentbeheer toe.

  • Waar staan we nu? Wat zijn de positieve evoluties en waar liggen er nog knelpunten?
  • In hoeverre is het sedimentbeheer in de (ontwerp) stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027geïntegreerd?

De agenda van de workshop zal eerstdaags online komen.

Wenst u meer inlichtingen? Dit kan door een mail te sturen naar [email protected] met het onderwerp “toelichting ISC Workshop sediment”.