ISC PFAS workshop

  • ISC workshop (privaat)
  • Gepubliceerd op 30.05.2022
  • Georganiseerd op 13.06.2022
  • Coördinatie
  • Oppervlakte- en kustwater

Het Schelde water verbindt ons. In de Schelde worden hoge concentraties PFAS gemeten, hierdoor staan gebruiksfuncties als vissen en zwemmen onder druk. De opgave omtrent PFAS stopt niet bij grenzen en maakt dat het nodig is om internationaal kennis en aanpak te delen.

Doel is kennisuitwisseling omtrent PFAS problematiek in de Schelde te versnellen en te zoeken naar mogelijkheden voor verdergaande (bilaterale en ISC) samenwerking.

Uitgenodigd zullen worden PFAS experts en beleidsmedewerkers van de ISC partijen (Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk, Brussel, België Federaal en Nederland), PFAS experts van andere riviercommissies (ICBR en IMC), en de EC. In de sessies hopen we experts uit de verschillende regio’s/landen voor thema’s aan elkaar te kunnen koppelen voor kennisuitwisseling. We zijn met name op zoek naar PFAS experts voor de expertises: bodem bagger en grondverzet, waterkwaliteit en waterleven, monitoring, vergunningverlening (complexe, PFAS houdende vergunningen), emissiebeleid en BBT(+), volksgezondheid normstelling en toxicologie.

We hebben een gevarieerd programma waarbij we zoeken naar verbinding over grenzen door kennis over PFAS te delen, te netwerken, onderzoeken en inspireren.

De deelname aan de workshop is beperkt tot de leden van de delegaties.

Wenst u meer inlichtingen? Dit kan door een mail te sturen naar [email protected] met het onderwerp “toelichting PFAS Workshop”