Interregionale bijeenkomst ‘Overstromingen in het Zennebekken’

  • extern evenement (privaat)
  • Gepubliceerd op 20.10.2023
  • Georganiseerd op 21.11.2023
  • Waarnemers

Op dinsdag 21/11/2023 organiseert Coördinatie Zenne-Coordination Senne, partner en werkgroep van Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières, in Tubize een 2de interregionale conferentie over de overstromingen in de Zennevallei samen met Contrat de Rivière Senne, het bekkensecretariaat Dijle-Zenne en Leefmilieu Brussel. Dit in navolging van de 1ste interregionale conferentie die plaatshad 1 jaar na de grote overstromingen van november 2010. Deze conferentie greep plaats in Halle op 13 februari 2012.

  • De algemene besluiten van deze 1ste conferentie ‘Overstromingen Zennevallei’, een beeldverslag van de dag, de presentaties en een uitgebreid verslag vindt u hier.
  • Naar aanleiding van deze overstromingen hadden wij ook een dossier opgemaakt:
    Zennekrant special wateroverlast en samenvatting: overzicht van feiten en technische uitleg die we zo helder mogelijk proberen weer te geven, met hiernaast enkele hypothesen en voorstellen. (2011)

Bedoeling is nu een stand van zaken op te maken van welke maatregelen in elk Gewest werden genomen om (de gevolgen van) zo’n gebeurtenis te vermijden en ook naar de toekomst te kijken, vermits het zeker niet ondenkbaar is dat degelijke wateroverlast nog zal voorkomen door de klimaatveranderingen.