27-10-2016

Welkom

Geachte mevrouw, geachte heer,

 

Als Voorzitter van de Internationale Scheldecommissie voor 2015 en 2016 heet ik u welkom op onze website. U vindt er onder meer de presentatie van dit uitgestrekte stroomgebiedsdistrict, waarvan het internationale karakter aanleiding gaf tot de oprichting van onze Commissie, en alle bijkomende informatie.

 

Van bron tot monding van de Scheldestroom verenigt de ISC zes partnerstaten en -regio’s : Frankrijk, België en zijn drie deelgewesten – Wallonië, Brussel Hoofdstad en Vlaanderen – evenals Nederland, en heeft ze rond de eeuwwisseling een taak van lange adem op zich genomen.

 

De Partijen hebben immer als doel tot een duurzaam en integraal beheer te komen van het hele district, door cruciale uitdagingen aan te pakken, zowel kwantitatief (zoals hoogwater, overstromingen, droogte…) als kwalitatief (door te ijveren voor een goede ecologische toestand en verontreinigingen te bestrijden).

 

Afkomstig uit een dorp in het Kamerijkse, waar een van de eerste zijrivieren van de Schelde doorloopt, ben ik vastbesloten tijdens mijn mandaat bij te dragen aan de inspanningen die reeds door de ISC en diens Secretariaat werden geleverd, samen met de Waarnemers van onze Commissie.  

 

Veel surfgenot op onze site!

Paul RAOULT

1ste Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Agence de l’Eau Artois-Picardie

Eresenator


Nieuws & Evenementen

Locatie

Europa

Nieuwe documenten

Overkoepelend deel van het overstromingsrisicobeheerplan voor het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict

Overkoepelend deel van het beheerplan van het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict

Jaarverslag 2014 (NL - FR)

Partijen

Partijen ISC


This site is powered by Joomla! This site uses valid XHTML and CSS.